Pradžia
lt
en

Valdyba

Virginijus Pauža
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktorius
Privačių interesų deklaracija

Edvardas Varoneckas
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento direktorius
Privačių interesų deklaracija

Gerimantas Bakanas
AB „Lietuvos geležinkeliai“ direktoriaus pavaduotojas
Privačių interesų deklaracija

Vytautas Švetkauskas
UAB „NIF Lietuva“ direktorius

 

Narių atranką į AB Vilniaus šilumos tinklų valdybą reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (Nr. VIII-1835) ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3081 (nauja redakcija 2017-11-16 Nr. 30-2857) patvirtintas Kandidatų į nepriklausomus Vilniaus miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdybų narius atrankos tvarkos aprašas.