Pradžia
lt
en

Informacija apie sutartis

Sudaryti naujų sutarčių nebūtina

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka galioja šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su šilumos vartotojais standartinės sąlygos, kurios reglamentuoja abiejų šalių tarpusavio santykius, pareigas, teises ir atsakomybę. Todėl pasikeitus šilumos tiekėjui naujų sutarčių sudaryti nebūtina.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Dėl šilumos pirkimopardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo.

Pasikeitus būsto savininkui ar įsigijus būstą, dokumentus, reikalingus sutarties sudarymui, galite pateikti elektroniniu būdu, naudojantis forma „Klauskite-atsakome“, arba atvykę į AB Vilniaus šilumos tinklų klientų aptarnavimo centrą.

Sutarties sudarymui reikalingi dokumentai:
- buto nuosavybę patvirtinantis dokumentas (VĮ Registrų  centro Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas);
- pažyma iš seniūnijos apie bute gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičių (jeigu bute nėra karšto vandens skaitiklių);
- kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas).

Atvykus į klientų aptarnavimo centrą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Tipinės sutartys

Šilumos pirkimo–pardavimo sutartis su buto savininku
Karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis 

Prašymų ir skundų nagrinėjimas

Klientų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas

Šilumos tiekėjo ir vartotojo skundus ir ginčus ne teisme tvarka nagrinėja:

- Valstybinė energetikos inspekcija – dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos prietaisų gedimų, eksploatavimo, energijos tiekimo nutraukimo ar apribojimo (Mortos g. 10, LT-03219 Vilnius, tel. (8 5) 263 6006, el. p. vei@vei.lt, www.vei.lt);
- Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija – dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prijungimo, energijos ir energijos išteklių teikimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo (Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, nemokama telefono linija energetinių paslaugų vartotojams 8 800 20500, tel. (8 5) 213 5166, el. p. rastine@regula.lt, www.regula.lt);
- Vilniaus miesto savivaldybė – dėl šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų nustatymo, dėl administracinę priežiūrą atliekančių pareigūnų įgaliojimų ir šios priežiūros atlikimo tvarkos (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, trumpasis nr. 1664, el. paštas e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt);
- Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – dėl šilumos energijos pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir kitose nenumatytose valstybinės vartotojų teisių apsaugos srityse (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, el. p. tarnyba@vvtat.lt, www.vvtat.lt).