Pradžia
lt
en

Nepriklausomų šilumos gamintojų pasiūlymai

2018 m. baland=io mėn. planuojami patiekti ir supirkti šilumos kiekiai bei tiekiamos šilumos kaina
(Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 28.3 punkto aprašas)

Eil. Nr. Nepriklausomas šilumos gamintojo pavadinimas Integruoto tinklo CŠT sistema
Nepriklausomo šilumos gamintojo planuojamas  patiekti šilumos kiekis, MWh Nepriklausomo šilumos gamintojo pasiūlyta šilumos kaina, Eur ct/kWh Planuojamas supirkti šilumos kiekis iš nepriklausomo šilumos gamintojo, MWh
1

 AB Vilniaus šilumos tinklai

40188 1,55 40188
2 AB „Vilniaus baldai“ 3150 2,7 apie 3150 (Paleidimo - derinimo darbai)
3 AB „Grigeo“ 3000 2,78 2417 (Vilniaus m. Grigiškių rajono orientacinis poreikis)
4 UAB „Pramonės energija“ 13824 2,839 8495 (Vilniaus m. Naujininkų ir Kirtimų rajono orientacinis poreikis)
5 UAB „Danpower Baltic Zietelos“ 17136 2,849 17136
6 UAB „Danpower Baltic Pakalniškių“ 18000 2,8491 16709
7 UAB „Danpower Baltic Paneriškių“ 34920 2,8492 25724

 

2018 m. planuojami patiekti ir supirkti šilumos kiekiai bei teikiamos šilumos kaina.

2017 m. planuojami patiekti ir supirkti šilumos kiekiai bei tiekiamos šilumos kaina.