Pradžia
lt
en

Darbo užmokestis

Pareigybių pavadinimai 2019 m. I kv.  2019 m. II kv.  2019 m. III kv. 
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)
Nepriklausomi valdybos nariai 600  600  -

Įmonės vadovas

6460

- 5000

Kiti aukščiausiojo lygio vadovai

4347

7390 6282

Kiti vadovai

2510

3798 2647
Specialistai 1502 1551 1568
Kvalifikuoti darbininkai 1223 1252 1316
Darbininkai 969 967 1035


Didžiąją vadovų atlygio dalį sudaro bazinis atlyginimas, kitą dalį sudaro kintama atlygio dalis, priklausanti nuo individualių ir bendrų įmonei iškeltų tikslų pasiekimo. Kintamoji atlygio dalis mokama 1 kartą per metus po metinių rezultatų įvertinimo.