Pradžia
lt
en

Darbo užmokestis

Pareigybių pavadinimai 2019 m. I kv.  2019 m. II kv. 
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)
Nepriklausomi valdybos nariai 600  600 

Įmonės vadovas

6460

-

Kiti aukščiausiojo lygio vadovai

4347

7390

Kiti vadovai

2510

3798
Specialistai 1502 1551
Kvalifikuoti darbininkai 1223 1252
Darbininkai 969 967


Didžiąją vadovų atlygio dalį sudaro bazinis atlyginimas, kitą dalį sudaro kintama atlygio dalis, priklausanti nuo individualių ir bendrų įmonei iškeltų tikslų pasiekimo. Kintamoji atlygio dalis mokama 1 kartą per metus po metinių rezultatų įvertinimo.