en ru pl

Strateginiai bendrovės tikslai

Pagrindinis AB Vilniaus šilumos tinklų siekis – sąžininga šilumos sąskaita vilniečiams.

Šio tikslo bus siekiama:
- optimizuojant šilumos energijos gamybos ir veiklos sąnaudas,
- užtikrinant šilumos energijos tiekimo patikimumą ir sistemos saugumą,
- diegiant modernias klientų aptarnavimo praktikas.

Artimiausiuose įmonės planuose numatyta atlikti antrosios termofikacinės elektrinės (TE-2) ir aštuntosios rajoninės katilinės (RK-8) modernizaciją, įdiegti gerąsias praktikas įmonės valdyme.

Siekiant, kad nuostoliai šilumos tiekimo tinkle būtų kuo mažesni, o avarijų  galimybių prielaidos – minimalios, susigrąžinus turtą pradedamos renovuoti kritinės tinklo dalys.

Gerinant klientų aptarnavimą, rengiamasi teikti lanksčias paslaugas, atsižvelgiant į kliento poreikius, plėtoti elektronines paslaugas, kurti klientų aptarnavimo standartą, atitinkantį geriausias energetikos sektoriuje taikomas praktikas.

Vilniaus miesto savivaldybės lūkesčių deklaracija įmonei AB “Vilniaus šilumos tinklai”