en ru pl

Elektros energijos gamybai sunaudoti kuro ištekliai

Remiantis viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-761 „Dėl viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo“, tiekėjas, turintis leidimą vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą, tais atvejais, kai vykdo mažmeninę prekybą, savo interneto svetainėje papildomai nuolat skelbia ir nuolat atnaujina informaciją apie tai, kokią patiektos elektros energijos gamybai sunaudoto kuro išteklių, tarp jų ir atsinaujinančių energijos išteklių, dalį praėjusiais metais sudarė kiekvienas energijos šaltinis.

Laikotarpis

Suvartotas biokuro kiekis (proc.)

Suvartotas gamtinių dujų kiekis (proc.)

2018.11.01

99 %

1 %

2018.10.01

94 %

6 %

2018.09.01

99 %

1 %

2018.08.01

100 %

0 %

2018.07.01

100 %

0 %

2018.06.01

100 %

0 %

2018.05.01

100 %

0 %

2018.04.01

99 %

1 %

2018.03.01

99 %

1 %

2018.02.01

98 %

2 %

2018.01.01

98 %

2 %

2017.12.01

99 %

1 %

2017.11.01

99 %

1 %

2017.10.01

99 %

1 %

2017.09.01

100 %

0 %

2017.08.01

100 %

0 %

2017.07.01

100 %

0 %

2017.06.01

100 %

0 %

2017.05.01

100 %

0 %

2017.04.01

100 % 0 %

2017.03.01

99 % 1 %