en ru pl

Gamtinių dujų įsigijimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ 138 punktu turi būti skelbiami visi energijos išteklių įsigijimai biržoje.

AB Vilniaus šilumos tinklai skelbia informaciją apie gamtinių dujų įsigijimą UAB Get Baltic gamtinių dujų biržoje. Pateiktoje lentelėje nurodomi konkrečios dienos suminiai sandorių duomenys. 

 

Aukciono data Pristatymo laikotarpis Gamtinės dujos Pirkimo-pardavimo sutarčių galiojimo terminas
Pirkimo-pardavimo sutartyse nurodytas gamtinių dujų kiekis, MWh Pirkimo-pardavimo sutartyse nustatyta gamtinių dujų kaina, Eur/MWh
2021-01-01 2020-12-31 1565 15,80 2021-01-01
2021-01-01 5122 17,13
2021-01-02 5867 17,09 2021-01-02
2021-01-02 2021-01-01 3622 17,36 2021-01-02
2021-01-02 1833 17,06
2021-01-03 1092 17,10 2021-01-03
2021-01-03 2021-01-02 534 17,42 2021-01-03
2021-01-03 4129 17,19
2021-01-04 660 17,10 2021-01-04
2021-01-04 2021-01-03 3284 17,36 2021-01-04
2021-01-04 3590 17,20
         

AB Vilniaus šilumos tinklai
Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius13
Kodas Juridinių asmenų registre 124135580

Kontaktinis asmuo Gintaras Petručionis
Tel. (8 5) 266 7218

2018 m. gamtinių dujų įsigijimai

2019 m. gamtinių dujų įsigijimai

2020 m. gamtinių dujų įsigijimai