en ru pl

Garo katilas DKVR

AB Vilniaus šilumos tinklai konkurso būdu parduoda Garo katilą DKVR, esantį adresu Pramonės g. 95, Vilnius.

Pirkėjas demontuoja ir išsiveža turtą (įskaitant visas demontavimo metu susidariusias atliekas) savo sąskaita ir jėgomis vadovaudamasis  katilo demontavimo sąlygomis.

Visa informacija apie parduodamą turtą, pardavimo, demontavimo sąlygas ir pasiūlymų pateikimo tvarką yra nurodyta katilo pardavimo konkurso būdu sąlygose ir jų prieduose.

Pasiūlymų pateikimo terminas- ne vėliau kaip iki 2022 m. gegužės 20 d 13:00:00 val.

Turtas parduodamas už didžiausią konkurso dalyvių pasiūlytą kainą, bet ne mažesnę kaip 5 Eur su PVM.

Dėl parduodamo objekto apžiūros, papildomų techninių duomenų pateikimo kreiptis į Jan Jarmakovič (tel. +370 686 71279, el.p. jan.jarmakovic@chc.lt)

Dėl informacijos, susijusios su pardavimo procedūromis, kreiptis į Ingą Dailydienę (tel. +370 687 12310, el.p. inga.dailydiene@chc.lt)

 

Pardavimo sąlygos

Priedas Nr. 1. Pardavimo objektų sąrašas

Priedas Nr. 2. Pasiūlymo pateikimo forma

Priedas Nr. 3. Pirkimo-pardavimo sutarties projektas

Priedas Nr. 4. Garo katilo demontavimo sąlygos