en ru pl

Garo katilas Vapor TTK-200

AB Vilniaus šilumos tinklai el. aukciono būdu parduoda Garo katilą Vapor TTK-200 su moduliaciniu dujų-mazuto degikliu, esantį adresu Pramonės g. 95, Vilnius.

Pirkėjas demontuoja ir išsiveža turtą (įskaitant visas demontavimo metu susidariusias atliekas) savo sąskaita ir jėgomis vadovaudamasis  katilo demontavimo sąlygomis.

Visa informacija apie parduodamą turtą, pardavimo ir demontavimo sąlygas yra nurodyta katilo pardavimo el. aukciono būdu sąlygose ir jų prieduose.
 
El. aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje https://www.evarzytynes.lt/evs/ 

Dalyvių registracijos pradžia 2022-05-16, 00:00 val., pabaiga 2022-05-16, 23:59 val.
Aukciono pradžia 2022-05-19, 09:00 val., pabaiga 2022-05-20, 13:59 val.

Turtas parduodamas už didžiausią aukciono dalyvių pasiūlytą kainą, bet ne mažesnę kaip 3675 Eur su PVM.

Dėl parduodamo objekto apžiūros, papildomų techninių duomenų pateikimo kreiptis į Jan Jarmakovič (tel. +370 686 71279, el.p. jan.jarmakovic@chc.lt)

Dėl informacijos, susijusios su pardavimo procedūromis, kreiptis į Ingą Dailydienę (tel. +370 687 12310, el.p. inga.dailydiene@chc.lt)

 

Pardavimo el. aukciono būdu sąlygos

Priedas Nr. 1. Pardavimo objektų sąrašas

Priedas Nr. 2 Pirkimo-pardavimo sutarties projektas

Priedas Nr. 3. Garo katilo demontavimo salygos