en ru pl

Įvairus kilnojamas turtas

AB Vilniaus šilumos tinklai konkurso būdu parduoda įvairų turtą: 

  1. Sulfamino rūgštis,
  2. Skalbimo mašina NWFX44,
  3. Kėdės (17 vnt.),
  4. Kėdės (13 vnt.).


Visa informacija apie parduodamą turtą, pardavimo sąlygas ir pasiūlymų pateikimo tvarką yra nurodyta įvairaus kilnojamojo turto pardavimo konkurso būdu sąlygose ir jų prieduose.

Pasiūlymų pateikimo terminas- ne vėliau kaip iki 2022 m. birželio 28 d 13:00:00 val.

Turtas parduodamas už didžiausią konkurso dalyvių pasiūlytą kainą, bet ne mažesnę kaip nurodyta įvairaus turto pardavimo sąlygų priede Nr. 1 "Pardavimo objektų sąrašas".

Dėl parduodamų objektų apžiūros  kreiptis į atsakingus asmenis, nurodytus įvairaus turto pardavimo sąlygų priede Nr. 1 "Pardavimo objektų sąrašas".

Dėl informacijos, susijusios su pardavimo procedūromis, kreiptis į Ingą Dailydienę (tel. +370 687 12310, el.p. inga.dailydiene@chc.lt).

Pirkimo sąlygos

Priedas Nr. 1.  Pardavimo objektų sąrašas

Priedas Nr. 2. Pasiūlymo pateikimo forma

Priedas Nr. 3. Pirkimo-pardavimo sutarties projektas