en ru pl

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ stoja į kovą prieš korupciją

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ stoja į kovą prieš korupciją

Siekdama veiklos skaidrumo ir efektyvumo, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (VŠT) parengė naują bendrovės „Kovos su korupcija politiką“. Joje VŠT išskyrė septynias prioritetinės sritis, kurioms teiks ypatingą dėmesį. Remdamasi šiuo dokumentu bendrovė vykdys kompleksinių priemonių ir veiksmų planą, taip įgyvendindama korupcijos prevenciją ir kurdama skaidrios įmonės kultūrą.

Pasak VŠT generalinio direktoriaus Manto Buroko, nuo pirmųjų veiklos dienų įmonėje yra pašalinamos bet kokios korupcijos prielaidos, siekiama sukurti veiksmingą kovos su korupcija sistemą. Naujai parengta ir darbuotojams pristatyta „Kovos su korupcija politika“ nustato gaires bei veiksmus, kuriuos įgyvendins bendrovės vadovybė, siekdama sukurti skaidrią ir efektyviai dirbančią įmonę.

„Antikorupcinės programos parengimas atspindi pagrindinį mūsų tikslą – užtikrinti stabiliai ir efektyviai veikiantį miesto šilumos ūkį. To neįmanoma pasiekti be skaidrios ir atviros bendrovės veiklos, aiškių taisyklių, nepakantumo korupcijai bendrovės viduje ir atskaitingumo visuomenei. „Kovos su korupcija politika“ – dar vienas žingsnis, kuriuo rodome tvirtą pasiryžimą kurti vakarietiškus standartus atitinkančią įmonę“, – sako Mantas Burokas.

VŠT „Kovos su korupcija politikoje“ yra išskirtos 7 prioritetinės sritys, keliančios daugiausia rizikų. Probleminėmis sritimis laikomi viešieji pirkimai, privačių interesų derinimas, giminių ir draugų protegavimas bei kitos sritys, joms skiriama daugiausia dėmesio.

VŠT jau peržiūrėjo ir pakoregavo įmonės struktūrą, siekdama išgryninti vykdomų funkcijų ir darbuotojų pavaldumo skaidrumą. Šiuo metu rengiamos vidaus tvarkos ir taisyklės, susijusios su įdarbinimu, dovanų ir kitų naudų gavimo reglamentavimu, interesų deklaravimo sistema, planuojami specialūs mokymai darbuotojams ir kitos priemonės.

Bendrovės antikorupcinės priemonės taikomos visiems VŠT darbuotojams, rangovams, tiekėjams, konsultantams, kitiems tarpininkams. VŠT įsipareigoja ne tik įdiegti rizikos valdymo priemones įmonėje, bet ir viešinti nustatytus korupcijos ar sukčiavimo atvejus. Apie rangovų ar trečiųjų asmenų daromą spaudimą bendrovės darbuotojams skatinant juos nusižengti teisės aktams ir vidinėms bendrovėms instrukcijoms bus informuotos teisėsaugos įstaigos.

VŠT „Kovos su korupcija politika“ paskelbta bendrovės tinklalapyje, kuriame yra sukurta ir pranešimų forma apie pastebėtus ar žinomus korupcijos atvejus bendrovėje – Praneškite apie korupciją!

Apie AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (VŠT)

Šilumos ir karšto vandens tiekimo įmonė savo paslaugas teikia Vilniaus miesto gyventojams. VŠT įkurta 1997 m. reorganizavus tuometę „Lietuvos energiją“. Pagal klientų skaičių ir šilumos ūkio infrastruktūrą VŠT yra didžiausia šilumą ir karštą vandenį tiekianti įmonė Lietuvoje. Šiuo metu didžioji bendrovės akcijų dalis (99,4 proc.) priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. VŠT turtas nuo 2002 m. vasario 1 d. iki 2017 m. kovo 30 d. buvo išnuomotas UAB „Vilniaus energijai“, tuo metu VŠT vykdė nuomos priežiūros ir pasiruošimo perimti turtą iš nuomininko darbus. Pasibaigus nuomos sutarties terminui VŠT susigrąžino ūkį iš nuomininko ir tęsia savo veiklą. Bendrovė rūpinasi patikimu ir kokybišku šilumos gamybos ir karšto vandens tiekimu ekonomiškai pagrįstomis kainomis, diegia modernias ir efektyvias klientų aptarnavimo praktikas. Savo veiklą VŠT grindžia skaidrumu, viešumu ir atsakomybe.