en ru pl

Energetikos studentams – 43 000 eurų parama

Energetikos studentams – 43 000 eurų parama

AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – VŠT) tęsia jaunųjų inžinierių auginimą ir atvedimą į rinką – Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH) Pastatų energetikos studijų programą pasirinksiantiems penkiems gabiausiems studentams pirmuosius studijų metus kas mėnesį skirs 100 eurų stipendiją.

Finansiškai skatinti jaunuolius rinktis Pastatų energetikos sritį VŠT pradėjo pernai, o rezultatai pasimatė iškart: VILNIUS TECH 2019 m. į Pastatų energetikos studijas pritraukė 11 studentų (pirmakursių), o 2020 m. jų skaičius išaugo iki 18 studentų. Iš jų bent 3 studentai įvardijo, kad studijų pasirinkimą lėmė stipendijos skyrimas. Taip pat 2020 m. padidėjo konkursinio stojimo balo vidurkis (programą rinkosi geresniais balais mokyklą baigę moksleiviai). Bendrai stojančiųjų skaičius į Pastatų energetikos studijas 2020 m. (lyginant su 2019 m.) išaugo 64 proc.

Šiuo metu Aplinkos inžinerijos fakultete Pastatų energetikos studijos 2020 m. yra pritraukusios daugiausiai studentų iš visų Aplinkos inžinerijos fakultete esančių studijų programų.

„Energetikos sektorius jauniems žmonėms žada dideles perspektyvas. Skirsime papildomas stipendijas jaunuoliams, šiemet stojantiems į VILNIUS TECH Pastatų energetikos studijų programą, nes vertiname gabius specialistus bei esame pasirengę investuoti į jaunuosius inžinierius nuo pat jų kelio pradžios. Energetikos sektoriuje pasauliniu mastu vyksta didžiulės permainos, kai iš esmės pervertinama energijos gavyba bei naudojimas – nuo iškastinio kuro vis sparčiau pereinama prie atsinaujinančių, švarių energijos šaltinių naudojimo, kuriamos ir diegiamos naujos technologijos, plėtojami pastatai, kurie ne tik neeikvoja energijos, bet patys ją gamina“, – sako Gerimantas Bakanas, VŠT generalinis direktorius.

„Visada vertiname, kai pažangios įmonės siekia įsitraukti į studijų procesą, įvairiomis formomis prisideda prie jaunų specialistų ugdymo. VŠT teikiamos stipendijos parodo, kad pastatų energetikos specialybė yra perspektyvi, auga, sukuria plačias galimybes jauniems talentams. Kaip universitetas mes to ir siekiame – rengti paklausius, į darbdavių ir visuomenės poreikius orientuotus specialistus. Džiugu, kad bendradarbiavimas su Vilniaus šilumos tinklais pasiteisino ir toliau tęsiasi, o perspektyvią pastatų energetikos sritimi susidomi vis daugiau jaunų žmonių“, – sako VILNIUS TECH rektorius prof. dr. Alfonsas Daniūnas.

Stipendiją gaunanti Pastatų energetikos pirmakursė Indrė Leonavičiūtė tikina, kad VŠT parama naudinga ne tik finansiškai – atsiranda papildoma motyvacija išlaikyti gerus rezultatus, labiau gilintis į dėstomus dalykus ir įvertinti perspektyvas. „Manau, kad tai tikrai moderni ir perspektyvi studijų kryptis, nes be dalykų, mokomų šioje studijų programoje, neapsieis nė vienas pastatas, taigi specialistų vienoje ar kitoje sferoje visada reikės. Dėstytojai visada atnaujina savo žinias ir medžiagą, dėstomą per paskaitas. Džiaugiuosi, kad turėsime paskaitų apie atsinaujinančią energetiką, ji juk neišvengiamai yra pasaulio ateitis“, – nuomonę dėsto I. Leonavičiūtė.

Nuo šių metų penki gabiausi Pastatų energetikos studentai stipendijas gaus pirmaisiais studijų metais – po 100 eurų per mėnesį. Iš viso studijų rėmimui ilgalaikėje perspektyvoje VŠT skirs 43 000 eurų.

Daugiau informacijos apie Pastatų energetikos studijų programą

Daugiau informacijos apie studijas VILNIUS TECH galima rasti https://vilniustech.lt/stojantiesiems

 

Informaciją parengė Rita GINIŪTĖ

AB Vilniaus šilumos tinklai komunikacijos skyriaus asistentė

Mob. +370 619 71400, rita.giniute@chc.lt

Apie VŠT

AB Vilniaus šilumos tinklai yra didžiausia Lietuvoje centralizuotos šilumos tiekėja. Įmonė gamina šilumos ir elektros energiją bei teikia centralizuoto šildymo ir karšto vandens tiekimo paslaugas daugiau kaip 220 tūkst. sostinės namų ūkių bei įmonių. Bendrovėje dirba 580 darbuotojų – apie 50 įvairių profesijų specialistų. VŠT rūpinasi patikimu ir kokybišku paslaugų tiekimu ekonomiškai pagrįstomis kainomis, taiko efektyvias klientų aptarnavimo praktikas, nuolat modernizuoja šilumos gamybos ir perdavimo sistemas, diegia inovatyvias technologijas, vykdo aplinkosaugos projektus. Apie 99,4 proc. bendrovės akcijų priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Šiuo metu VŠT perdavimo tinklas siekia apie 750 km, didžiausias šilumos gamybos objektas – termofikacinė elektrinė, esanti pietvakarinėje Vilniaus miesto dalyje