en ru pl

Kaip apskaičiuojamas vonios šildytuvo („gyvatuko“) mokestis?

Kaip apskaičiuojamas vonios šildytuvo („gyvatuko“) mokestis?

Vonios šildytuvo, liaudiškai vadinamo tiesiog „gyvatuku“ mokestis priklauso nuo šilumos kainos ir suvartoto šilumos kiekio. Šis mokestis sąskaitoje įvardinamas kaip „Priskirtas šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacija)“. 

Iš bendro namo suvartoto šilumos kiekio atimamas šilumos kiekis, kuris sunaudotas geriamam vandeniui pašildyti. Likęs šilumos kiekis proporcingai dalinamas namo butų skaičiui. Suvartotas šilumos kiekis konkrečiam butui dauginamas iš šilumos kainos. Taip gaunama suma, kurią reikia mokėti už šią paslaugą. 

Pavyzdžiui, bendro namo suvartotas šilumos kiekis per mėnesį buvo 15,341 MWh. Šilumos kiekis, sunaudotas geriamam vandeniui pašildyti buvo 6273 kWh (6,273 MWh). Vadinasi, 15,341 MWh – 6,273 MWh = 9,068 MWh arba 9068 kWh – toks šilumos kiekis buvo panaudotas cirkuliacijai name palaikyti.   

Name iš viso yra 40 butų. Taigi šilumos kiekis, panaudotas cirkuliacijai name, dalinamas iš butų skaičiaus - 9,068 MWh : 40 butų = 0,2267 MWh arba 2267 kWh.  

Jeigu šilumos kaina su PVM tą mėnesį buvo 10,67 ct/kWh, sunaudotą šilumos kiekį dauginame iš šilumos kainos. 2267 kWh x 10,67 ct = 24 Eur 19 ct.