en ru pl

Mokestis už vonios šildytuvą („gyvatuką“): kaip jis apskaičiuojamas?

Mokestis už vonios šildytuvą („gyvatuką“): kaip jis apskaičiuojamas?

Mokestis už „gyvatuką“, o kitaip tariant už šilumos kiekį karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) šildymo ir ne šildymo sezonų metu nustatomas vadovaujantis skirtinga metodika. Ne šildymo sezono metu šio mokesčio dydis priklauso nuo šilumos kainos ir suvartoto šilumos kiekio. Šis mokestis sąskaitoje įvardinamas kaip „Priskirtas šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacija)“. 

Kaip apskaičiuojamas šis mokestis?

Ne šildymo sezono metu iš bendro namo suvartoto šilumos kiekio atimamas šilumos kiekis, kuris sunaudotas geriamam vandeniui pašildyti. Likęs šilumos kiekis proporcingai dalinamas namo butų skaičiui. Suvartotas šilumos kiekis konkrečiam butui dauginamas iš šilumos kainos. Taip gaunama suma, kurią reikia mokėti už šią paslaugą. 

Pavyzdžiui, bendro namo suvartotas šilumos kiekis per mėnesį buvo 15,341 MWh. Šilumos kiekis, sunaudotas geriamam vandeniui pašildyti buvo 6273 kWh (6,273 MWh). Vadinasi, 15,341 MWh – 6,273 MWh = 9,068 MWh arba 9068 kWh – toks šilumos kiekis buvo panaudotas cirkuliacijai name palaikyti.   

Name iš viso yra 40 butų. Taigi šilumos kiekis, panaudotas cirkuliacijai name, dalinamas iš butų skaičiaus - 9,068 MWh : 40 butų = 0,2267 MWh arba 226,7 kWh.  

Jeigu šilumos kaina su PVM tą mėnesį buvo 17,56 ct/kWh, sunaudotą šilumos kiekį dauginame iš šilumos kainos. 226,7 kWh x 17,56 ct = 39 Eur 81 ct.  

Kodėl augo rugsėjo mėnesio sąskaitos?

Už rugsėjo mėnesio paslaugas klientus pasiekė iš tikrųjų didesnės sąskaitos. Tai lėmė ženkliai išaugusi šilumos kaina. Pavyzdžiui, rugpjūčio mėnesį šilumos kaina su PVM buvo 11,89 ct/kWh (su PVM), o dėl padidėjusių kuro kainų rugsėjo mėnesį šilumos kaina jau siekė 17,56 ct/kWh (su PVM). Tai ir nulėmė padidėjusį mokestį už „gyvatuką“.

Vis dėlto spalio mėnesį Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtinta šilumos kaina yra 9,70 ct/kWh (su 9 proc. PVM) arba 8,90 ct/kWh (be PVM). Dėl sumažėjusios šilumos kainos turėtų sumažėti ir šis mokestis.

Ką svarbu žinoti?

Verta atkreipti dėmesį, kad nešildymo sezono metu suvartotos šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) apskaičiuojamas tiksliai pagal apskaitos prietaisų rodmenis, o šildymo sezono metu apskaičiavimui taikomas vidurkis.

Primename, kad namo vidaus sistemose temperatūros šilumos tiekėjas nereguliuoja. Už tai atsakingi namų administratorių paskirti vidaus sistemų prižiūrėtojai, todėl jeigu Jūsų „gyvatukas“ per karštas, reikėtų kreiptis į juos.