en ru pl

Paskelbti 2017 m. VŠT finansiniai rezultatai

Paskelbti 2017 m. VŠT finansiniai rezultatai

Šią savaitę AB Vilniaus šilumos tinklai paskelbė 2017 m. finansines ataskaitas kartu su metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (2017 m. ataskaita). Įmonė atkreipia dėmesį į kelias aplinkybes ir veiksnius, kurie turėjo lemiamos įtakos pirmųjų atkurtos veiklos metų (po ūkio susigrąžinimo) finansiniams rezultatams.

Pirmiausia, praėjusieji metai Vilniaus šilumos tinklams (VŠT) buvo netipiniai metai, nes pajamas už šilumos gamybą ir tiekimą įmonė galėjo gauti tik nuo ūkio susigrąžinimo dienos (kovo 30 d.), t. y. šildymo sezono pabaigoje. Atsižvelgiant į tai, kad didžioji pajamų dalis už vykdomą veiklą gaunama būtent šaltuoju metu laiku (per pirmąjį metų ketvirtį), akivaizdu, kad ši aplinkybė turėjo reikšmingos neigiamos įtakos metiniams bendrovės rezultatams.

Įvertinus 2017 m. VŠT vykdytus pardavimus (šilumos, karšto vandens, elektros), įmonė būtų uždirbusi apie 4,3 mln. eurų pelno (prieš mokesčius), tačiau dalis VŠT sąnaudų nebuvo įtrauktos į šilumos kainą, todėl jas bendrovė turėjo dengti iš pelno.

Svarbu pažymėti, kad 2017 m. sausio–kovo mėn. vykdyta nuomos sutarties su UAB „Vilniaus energija“ priežiūros veikla buvo nuostolinga, nes sutartis neužtikrino visų sąnaudų padengimo (pvz., neišnuomoto turto nusidėvėjimo) ir tai lėmė 1,5 mln. eurų nuostolį.

Dar viena neigiama įtaka finansiniams rezultatams – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) sprendimas, pagal kurį 20017 m. kovą–gegužę klientai už VŠT paslaugas atsiskaitė pagal buvusiam nuomininkui (UAB „Vilniaus energijai“) taikytas šilumos ir karšto vandens kainas iki tol, kol buvo nustatytos kainos VŠT įmonei. Dėl šios priežasties bendrovė negavo daugiau kaip 1 mln. eurų.

Be to, 2017 m. nustatant bazinę šilumos kainą VKEKK neįtraukė reikšmingos dalies VŠT darbo užmokesčio sąnaudų (apie 2,2 mln. eurų). Į reguliuojamo turto bazę neįtraukto turto nusidėvėjimas sudarė apie 1,5 mln. eurų nuostolį. Klientų skolos ir jų vertės sumažėjimas bei kiti faktoriai lėmė galutinį praėjusių metų bendrovės finansinį rezultatą – 7,2 mln. eurų nuostolį.

Pasak VŠT gen. direktoriaus Manto Buroko, pirmuosius metus sugrįžus į aktyvią šilumos gamybos ir tiekimo veiklą įmonė prisimins kaip ypatingus metus. „Tai buvo istorinių įvykių ir reikšmingų pokyčių laikmetis tiek mūsų akcininkams, tiek mūsų bendrovei, tiek ir klientams“, – sako Mantas Burokas.

Jo teigimu, po 15 metų nuomos laikotarpio ūkio susigrąžinimo procesas, vidiniai veiklos organizavimo pokyčiai atmintyje išliks kaip išgyvenimo ir stabilumo užtikrinimo iššūkių metas. Tačiau vertinant bendrovės paskirtį ir vykdomą misiją, VŠT pavyko įvykdyti svarbiausius praėjusių metų uždavinius. Ir nors praėjusių metų finansiniai rezultatai nedžiugina, bendrovė turi potencialo ir galimybių jau šiemet pasiekti teigiamų rodiklių.

„Šių metų tikslai ir vykdomi pokyčiai įmonėje leidžia tikėtis, kad nepaisant išorinių, nuo mūsų nepriklausančių veiksnių, galime gerokai sumažinti įmonės sąnaudas, suefektyvinti savo veiklą, rasti galimybių sumažinti nuostolius ir judėti link teigiamo rezultato. Maža to, esu tikras, kad jau šįmet bent 1 mln. eurų pelnas yra realiai pasiekiamas, jei tik kryptingai ir atsakingai sieksime įmonės strateginių tikslų įgyvendinimo“, – sako Mantas Burokas.

Pagrindinės 2018 m. VŠT veiklos kryptys: didinti veiklos efektyvumą, užtikrinti optimalią infrastruktūrą, kurti patikimą organizaciją.

 

Apie AB Vilniaus šilumos tinklus (VŠT)
Šilumos ir karšto vandens tiekimo įmonė savo paslaugas teikia Vilniaus miesto gyventojams. VŠT įkurta 1997 m. reorganizavus tuometę „Lietuvos energiją“. Šiuo metu didžioji bendrovės akcijų dalis (99,4 proc.) priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Pagal klientų skaičių ir šilumos ūkio infrastruktūrą VŠT yra didžiausia šilumą ir karštą vandenį tiekianti įmonė Lietuvoje, įmonės klientų skaičius – daugiau kaip 200 tūkst. VŠT turtas nuo 2002 m. vasario 1 d. iki 2017 m. kovo 30 d. buvo išnuomotas UAB „Vilniaus energijai“, tuo metu VŠT vykdė nuomos priežiūros ir pasiruošimo perimti turtą iš nuomininko darbus. Pasibaigus nuomos sutarties terminui VŠT susigrąžino ūkį iš nuomininko ir tęsia savo veiklą. Bendrovė rūpinasi patikimu ir kokybišku šilumos gamybos ir karšto vandens tiekimu ekonomiškai pagrįstomis kainomis, diegia modernias ir efektyvias klientų aptarnavimo praktikas. Savo veiklą VŠT grindžia skaidrumu, atsakomybe ir pažanga.