Pradžia
lt
en

Informacija apie sutartis

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka galioja šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su šilumos vartotojais standartinės sąlygos, kurios reglamentuoja abiejų šalių tarpusavio santykius, pareigas, teises ir atsakomybę.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Dėl šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo.


Pasikeitus patalpų savininkui ar įsigijus patalpas, dokumentus, reikalingus sutarties sudarymui, galite pateikti elektroniniu būdu, naudojantis forma „Klauskite-atsakome“, arba atvykę į AB Vilniaus šilumos tinklų klientų aptarnavimo centrą.


Sutarties sudarymui reikalingi dokumentai: 
- patalpų nuosavybę patvirtinantis dokumentas (VĮ Registrų centro Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas);
- juridinio asmens rekvizitai (įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas); kontaktiniai duomenys (korespondencijos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas);
- įgaliojimas (jeigu sutartį pasirašys įgaliotas asmuo).

Jei esate patalpų nuomininkas, papildomai prašome pateikti:                        
- patalpų nuomos arba panaudos sutartį;
- turto perdavimo-priėmimo aktą.

Atvykus į klientų aptarnavimo centrą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.


Tipinė šilumos pirkimo–pardavimo sutartis su pastato savininku


Prašymų ir skundų nagrinėjimas

Klientų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas

Šilumos tiekėjo ir vartotojo skundus ir ginčus neteisme tvarka nagrinėja:

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba – dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prijungimo, energijos ir energijos išteklių teikimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo (Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, nemokama telefono linija energetinių paslaugų vartotojams 8 800 20500, tel. (8 5) 213 5166, el. p. info@vert.lt, www.vert.lt);
Vilniaus miesto savivaldybė – dėl šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų nustatymo, dėl administracinę priežiūrą atliekančių pareigūnų įgaliojimų ir šios priežiūros atlikimo tvarkos (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, trumpasis nr. 1664, el. paštas e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt);
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – dėl šilumos energijos pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir kitose nenumatytose valstybinės vartotojų teisių apsaugos srityse (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, el. p. tarnyba@vvtat.lt, www.vvtat.lt).


 Vartotojų asociacijos

Antimonopolinis Lietuvos piliečių sąjūdis (ALPIS)
Dailidžių g. 30, 01210 Vilnius
Mob. 8 650 74088
El. p. odizap@gmail.com
www.alpis.lt
Veiklos sritys: viešasis interesas, vartotojo perspektyva monopoliniuose sektoriuose.
 
Asociacija „Už sąžiningą bankininkystę“
Adutiškio g. 3-3, 02112 Vilnius
Mob. 8 698 76444
El. p. info@sazininga-bankininkyste.lt
www.sazininga-bankininkyste.lt
Veiklos sritys: vartotojų švietimas pasitelkiant visuomenės informavimo priemones, pasiūlymų   finansinių paslaugų teikėjams teikimas, atstovavimas vartotojams nagrinėjant ginčus finansinių paslaugų srityje.
 
Buitinių vartotojų sąjunga
Žirmūnų g. 104-106, 09121 Vilnius
Tel. (8 5) 276 4865
Mob. 8 686 65887
El. p. antanas1940@gmail.com
www.krantai.blogspot.com
Veiklos sritys: vartotojų viešojo intereso gynimas, visuomenės informavimas, švietimas, konsultavimas, šilumos ūkį reguliuojančių teisės aktų stebėsena ir jos rezultatais pagrįstų pasiūlymų pakeisti - papildyti teisės aktus teikimas, kova su neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo mokesčiais.
 
Draudėjų asociacija
Algirdo g. 25-19, 03219 Vilnius
Mob. 8 686 44535
El. p. info@dra.lt
www.dra.lt ir www.draudi.lt
Veiklos sritys: asociacijos narių, draudimo paslaugų vartotojų teisių bei interesų atstovavimas, gynimas, apsauga.
 
Lietuvos bankų klientų asociacija
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-10, 01122 Vilnius
Tel. 8 6 871 7778
El. p. info@lbka.lt
www.lbka.lt
Veiklos sritys: vartotojų švietimas finansinių paslaugų srityje, atstovavimas vartotojams nagrinėjant ginčus, vartotojų nuomonių tyrimai.
 
Lietuvos Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai
Stiklių g. 8, 01131 Vilnius
Tel. (8 5) 261 1003
Mob. 8 673 85290
El. p. info@bustorumai.lt
www.bustorumai.lt
Veiklos sritys: koordinuoti narių veiklą, atstovauti narių - vartotojų teisėms ir teisėtiems interesams, juos ginti ir šviesti vartotojus.
 
Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas
Parko g. 3-7, 11203 Vilnius
Mob. 8 691 34864
El. p. info@lvoa.lt
www.lvoa.lt
7 nevyriausybinių vartotojų organizacijų susivienijimas
Veiklos sritys: Lietuvos vartotojų interesų atstovavimas nacionaliniu ir tarptautiniu
mastu valstybės valdžios institucijose, verslo struktūrose bei nevyriausybiniame sektoriuje, konferencijų, seminarų, mokymų ir kitų renginių, skirtų vartotojų teisių apsaugai, organizavimas.
 
Lietuvos vartotojų institutas
S. Konarskio g. 49-604, 03123 Vilnius
Tel./faks. (8 5) 231 07 11
El. p. info@vartotojai.lt 
www.vartotojai.lt
Veiklos sritys: vartotojų švietimas, konsultavimas, atstovavimas, tyrimai.
 
Nacionalinė finansinių paslaugų vartotojų asociacija
Parko g. 3-7, 11203 Vilnius
Mob. 8 611 35509
El. p. info@consumer.lt
www.consumer.lt
Veiklos sritys: informacijos visuomenėje apie vartotojų teises bei finansinių paslaugų teikimo spragas skleidimas, jų galimų neigiamų pasekmių aiškinimas, konferencijų, seminarų, kitų renginių, skirtų vartotojų teisių apsaugai, organizavimas.
 
Nacionalinė vartotojų konfederacija
Stiklių g. 8, 01131, Vilnius
Tel./faks. (8 5) 2615979
El. p. konfederacija@vartotojai.eu
www. vartotojai.eu, www.ecotopten.lt, www.consumercalssroom.eu, www.vartotojuteises.lt, www.koalicija.lt
Veiklos sritys: vartotojų švietimas, vartotojų atstovavimas nagrinėjant ginčus, konsultavimo programų įgyvendinimas, vartotojų nuomonių bei prekių ir paslaugų kokybės tyrimai.
 
Vartotojų teisių gynimo centras
Jogailos g. 5-1, 01116 Vilnius
Mob. 8 671 63857
Faks. (8 5) 2133295
El. p. mmereckas@gmail.com
www.vartotojucentras.lt  
Veiklos sritys: vartotojų švietimas mažmeninės prekybos, maisto, ne maisto produktų, energetikos, internetinės prekybos, telekomunikacijų paslaugų, transporto paslaugų srityse, atstovavimas vartotojams nagrinėjant ginčus.
 
Vilniaus daugiabučių namų bendrijų asociacija
Stiklių g. 8, 01131 Vilnius
Tel. (8 5) 261 1003
Faks. (8 5) 212 0647
El. p. info@bustorumai.lt
Veiklos sritys: koordinuoti narių veiklą, nacionaliniu ir  jungti ir tarptautiniu mastu atstovauti narių interesus, atstovauti ir ginti vartotojų teises ir teisėtus interesus, šviesti vartotojus, skatinti būsto valdytojus savo veiklos prioritetu laikyti būsto savininko - vartotojo ekonominius interesus ir jų gynimą.
 
Lietuvos vartotojų institutas
S.Konarskio 49-604, LT-03123 Vilnius
Tel./faks. (8-5) 2310711
El. paštas: info@vartotojai.lt
www.vartotojai.lt
Veiklos sritys: vartotojimo ginčai, teisėkūra vartotojų teisių apsaugos klausimais, kiti vartotojų teisių apsaugos klausimai.

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija
Stiklių g. 8, 01131 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5929
El.p. federacija@vartotojai.eu
www.vartotojuteises.lt
Veiklos sritys: vartotojų teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas.
 
Europos vartotojų asociacija
www.beuc.eu

Pasaulinė vartotojų asociacija
www.consumersinternational.org