Pradžia
lt
en

Informacija rangovams

PARAIŠKA DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO IR LAIKINŲ LEIDIMŲ ĮEITI / ĮVAŽIUOTI Į SAUGOMAS AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI PKS ZONAS

Rangovams aktualūs AB Vilniaus šilumos tinklų dokumentai

Rangos būdu vykdomų darbų tvarkos aprašas

Priedas Nr. 1 – Susitarimas
Priedas Nr. 2 – Pranešimas
Priedas Nr. 3 – Prašymas
Priedas Nr. 4 – Nurodymo forma

Priedas Nr. 5 – Nurodymas dėl darbų elektros įrenginiuose
Priedas Nr. 6 – Leidimas atlikti ugnies darbus
Priedas Nr. 7 – Aktas-leidimas
Priedas Nr. 8 – Darbų dujų aplinkoje vykdymo paskyra
Priedas Nr. 9 – Paskyrų, užduočių vykdant darbus dujų aplinkoje, registravimo žurnalas
Priedas Nr. 10 – Bendrovės lokalių teisės aktų, su kuriais privalo susipažinti rangovas, nebaigtinis sąrašas
Priedas Nr. 11 – Užsakovo lokalių teisės aktų, su kuriais privalo susipažinti rangovas, sąrašas

Priedas Nr. 12 – Nurodymų ir pavedimų registravimo žurnalas

Priedas Nr. 13 – Nurodymų registravimo ir pavedimų įforminimo žurnalas
Priedas Nr. 14 – Įrangos perdavimo aktas
Priedas Nr. 15 – Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimo protokolas

Asmenų įėjimo-išėjimo, transporto įvažiavimo-išvažiavimo į bendrovės teritoriją ir buvimo joje tvarkos aprašas

Darbų elektros įrenginiuose organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Darbų, atliekamų aukštyje, tvarkos aprašas

Elektrinių E-2, E-3 ir rajoninės katilinės RK-8 kėlimo kranų naudojimo tvarkos aprašas

Žemės darbų elektrinėse E-2, E-3 ir rajoninės katilinės RK-8 teritorijoje organizavimo, vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašas

Suvirinimo darbų vykdymo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ objektuose aprašas

Rangovų veikloje susidarančių atliekų tvarkymo taisyklės

Darbuotojų veiksmai, kilus gaisrui E-2 administraciniame pastate, planas

Transporto priemonių judėjimo, sustojimo ir stovėjimo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ elektrinės E-2 teritorijoje taisyklės

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo ir nušalinimo nuo darbo tvarkos aprašas

Katilinių eksploatacijos skyriaus dujų sistemų eksploatavimo instrukcija

Įsakymas dėl darbų sąrašų, dirbant pagal nurodymus ir pavedimus

Ugnies darbų atlikimo instrukcija