en ru pl

Informacija rangovams

PARAIŠKA DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO IR LAIKINŲ LEIDIMŲ ĮEITI / ĮVAŽIUOTI Į SAUGOMAS AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI PKS ZONAS

Rangovams aktualūs AB Vilniaus šilumos tinklų dokumentai

Rangovinių organizacijų darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos tvarkos aprašas

Elektrinės Nr. 2 DSS atsmintinė

Rangos būdu vykdomų darbų tvarkos aprašas

1 Priedas. Susitarimas DSS, GS, AS klausimais

2 priedas. Lokalinių TA sąrašas

3 priedas. Prašymas dėl energijos ir vandens vartojimo

4 priedas. Nurodymas šilumos įrenginiuose

5 priedas. Nurodymas elektros įrenginiuose

6 priedas. Leidimas atlikti ugnies darbus

7 priedas. Aktas-leidimas statybos darbams

8 priedas. Paskyra dujų įrenginiuose

9 priedas. Įrenginių, inventoriaus perdavimo aktas

10 priedas. Paskyrų, užduočių registracijos žurnalas

11 priedas. Nurodymų (šilumos įrenginiuose) registracijos žurnalas

12 priedas. Nurodymų (elektros įrenginiuose) registracijos žurnalas

13 priedas. Pažeidimo protokolas

 

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO 2020 M. BALANDŽIO 10 D. POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Asmenų įėjimo-išėjimo, transporto įvažiavimo-išvažiavimo į bendrovės teritoriją ir buvimo joje tvarkos aprašas

Darbų elektros įrenginiuose organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Darbų, atliekamų aukštyje, tvarkos aprašas

Elektrinių E-2, E-3 ir rajoninės katilinės RK-8 kėlimo kranų naudojimo tvarkos aprašas

Žemės darbų elektrinėse E-2, E-3 ir rajoninės katilinės RK-8 teritorijoje organizavimo, vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašas

Suvirinimo darbų vykdymo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ objektuose aprašas

Rangovų veikloje susidarančių atliekų tvarkymo taisyklių aprašas

Darbuotojų veiksmai, kilus gaisrui E-2 administraciniame pastate, planas

Transporto priemonių judėjimo, sustojimo ir stovėjimo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ elektrinės E-2 teritorijoje taisyklės

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo ir nušalinimo nuo darbo tvarkos aprašas

Katilinių eksploatacijos skyriaus dujų sistemų eksploatavimo instrukcija

Įsakymas dėl darbų sąrašų, dirbant pagal nurodymus ir pavedimus

Ugnies darbų atlikimo instrukcija