Pagrindimai dėl pasirininkimo pirkimus vykdyti ne per CPO

Pirkimo pavadinimas ir pagrindimas

PIRKIMO PAVADINIMAS: Absorbcinio šilumos siurblio įrengimo E-2 GK-4 efektyvumo padidinimui techninio projektavimo paslaugų pirkimas (pirkimas vykdomas iš naujo)
(CVPIS Nr. 503651).

PAGRINDIMAS: Planuojama pirkimą vykdyti pasiūlymus vertinant ne pagal mažiausios kainos kriterijų, kaip yra numatoma CPO, o vertinant kainos ir kokybės santykį. Pirkimo pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodikoje numatyti vertinimo kriterijai: pasiūlymo kaina, techninio projekto įgyvendinimo trukmė, parengtų šilumos siurblių įrengimo techninių projektų skaičius.

 

PIRKIMO PAVADINIMAS: Absorbcinio šilumos siurblio įrengimo E-2 GK-4 efektyvumo padidinimui techninio projektavimo paslaugų pirkimas (CVPIS Nr. 487738).

PAGRINDIMAS: Planuojama pirkimą vykdyti pasiūlymus vertinant ne pagal mažiausios kainos kriterijų, kaip yra numatoma CPO, o vertinant kainos ir kokybės santykį. Pirkimo pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodikoje numatyti vertinimo kriterijai: pasiūlymo kaina, techninio projekto įgyvendinimo trukmė, parengtų šilumos siurblių įrengimo techninių projektų skaičius.

 

PIRKIMO PAVADINIMAS: Klientams teikiamų sąskaitų ir informacinių pranešimų spausdinimo ir siuntimo paslaugos (CVPIS Nr. 467613)

PAGRINDIMAS: Dalis Pirkimo objekto (sąskaitų ir informacinių pranešimų siuntimo paslaugos yra įtrauktos į CPO katalogą, tačiau atsižvelgiant į Pirkimo inicijavimo dokumentuose nurodytą informaciją, jog CPO kataloge siūlomos paslaugos neatitinka poreikių, nes CPO kataloge siūloma tik korespondencijos siuntimo paslaugos be spausdinimo, lankstymo bei vokavimo, taip pat netinkama korespondencijos perdavimo siuntimui tvarka, kadangi nėra numatytas kontrolės mechanizmas dėl pilnos apimties atspausdintų ir suvokuotų sąskaitų /informacinių pranešimų perdavimo pristatymo gavėjams paslaugų teikimui, t. y. egzistuoja nekontroliuojama rizika, kad dalis atspausdintų ir suvokuotų sąskaitų / informacinių pranešimų nebūtų perduotos pristatymui ir kiltų atsakomybės tarp spausdinimo-vokavimo ir pašto paslaugų teikėjų padalinimo problemos.

 

PIRKIMO PAVADINIMAS: Kompleksinės telekomunikacijų paslaugos (CVPIS Nr. 466849)

PAGRINDIMAS: Pirkimo objektas yra įtrauktas į CPO  katalogą, tačiau atsižvelgiant į Kompleksinės telekomunikacijų paslaugų pirkimo inicijavimo dokumentuose nurodytą informaciją, CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka poreikių, nes CPO kataloge yra atskiros stacionariosios telefonijos ir judriojo ryšio paslaugos, todėl vienu pirkimu negalima nupirkti abiejų paslaugų, tad ir integracija, aprašyta Techninės specifikacijos 5 skyriau I temos 1,3,4 punktuose, tampa neįmanoma. Taip pat CPO kataloge, judriojo ryšio pirkime nėra „Internetas kompiuteryje“ paslaugų.